8  Mart Dünya Kadınlar Günü 

 

Kadınların var olma  ve  eşitlik mücadelesi açısından çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ nü  bu yıl da kadınların  özgür olarak yaşamlarını sürdürmesi ve ayakta kalabilmesi için  aşılması gereken çok engel, gidilmesi gereken çok yol olduğunun bilinciyle anıyoruz.

 

Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yaşanan geri gidişinin nedenlerinin tartışılmasını ,  toplumda ötekileştirmeyen, egosuz, kapsayıcı ve pozitif  bir iletişim  dili oluşturulmasını,  eğitim müfredatında cinsiyet eşitliğinin vurgulanmasını,  hukuki kurallara  ve uluslararası sözleşmelere uyulmasını ,kadınlara yönelik suçlara karşı  caydırıcı ve önleyici tedbirlerin uygulanmasını,  kadın ve çocuk ayrımının yapılmasını, kadınlara daha çok şey yapmalarını tavsiye etmek yerine daha çok alan açılmasını , kadınları iş hayatına hazırlayacak mesleki beceriler kazandırılmasını, istiyoruz.

 

Biz kadınlar olarak; cinsiyet eşitliği sağlanmış bir toplumda, demokrasi, rekabet ve başarı olacağına  inanıyor,  bu anlamda kadının yaşam hakkına saygı gösterildiği , şiddetin olmadığı, cinsiyet eşitliğinin olduğu, özgürlükçü , demokratik ,güvenli ve huzurlu  bir  toplumda yaşamak dileğiyle tüm kadınlarımızın DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ kutluyoruz.
Kasaid Çorlu Şubesi Adına Başkan,
Türkan DUYDU